Regulations
sklep-sms
$1. Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem sklepu jest firma, PC-ENTER, adres: 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 148.
 2. Właściciel sklepu jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz Administratorem danych osobowych
 3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu.
 4. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmian w sposobie funkcjonowania usług.
 5. W przypadku pojawienia się problemów z funkcjonowaniem strony i/lub wykupionych usług, można kontaktować się z Właścicielem sklepu poprzez e-mail: [email protected], lub w inny dowolny sposób korzystając zakładki KONTAKT umieszczonej na oficjalnej stronie Właściciela.
$2. Transakcje, usługi i sprzedaż
 1. Transakcje SMS, Transakcje Internetowe i Transakcje PaySafeCard obsługuje firma CashBill S.A. https://cashbill.pl .
 2. W przypadku problemów z transakcjami wymienionymi w $2 pkt 1 reklamacje można zgłaszać na stronie firmy CashBill S.A. - Reklamacje .
 3. Reklamacje Transakcji SMS musza zawierać numer telefonu oraz przybliżoną datę aktywacji usługi, natomiast reklamcje Transakcji Internetowej muszą zawierać identyfikator ( kod wysłany na e-mail klienta ).
 4. Sprzedaż usług wirtualnych dóbr nie materialnych polegających na udogodnieniu świata gry (Lista usług wymieniona jest po lewej stronie sklepu) stanowią dobrowolną oplatę, wszystkie dotacje pieniężne i materialne złożone są dobrowolnie na działalność i utrzymywanie Serwerów Gier ForceGame .
$3. Zasady użytkowania
 1. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z obsługi sklepu przez użytkownika końcowego .
 2. W przypadku nadania blokady konta użytkownika na Serwerach Gier ForceGame, użytkownikowi nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych z tytułu $2 pkt 4.
$4. Wyciąg z Firmowej Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych (RODO/GDPR)
 1. Administratorem danych osobowych jest PC-ENTER, ul. Ślężna 148, 53-111 Wrocław, NIP: 6951164201.
 2. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu koniecznym do nawiazania kontaktu/udzielenia odpowiedzi, pomocy oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne celem zwiazanym z nabywaniem wirtualnych dóbr nie materialnych wykorzystywanych na serwerach gier.
 4. Przysługuje Panstwu prawo dostepu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, jak rownież prawo żądania usunięcia danych, przeniesienia danych oraz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
 5. Akceptując regulamin oraz zapoznamie się z nim podczasz rejestracji konta użytkownika, wyrażasz zarówno zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Firmową Polityką Bezpieczeństw Przetwarzania Danych Osobowych (RODO/GDPR).
Z
A
R
E
J
E
S
T
R
U
J
Nazwa użytkownika

Hasło

Nie pamiętam hasła
Z
A
L
O
G
U
J